Tajlandia - Travelon.pl Tajlandia - Travelon.pl Tajlandia - Travelon.pl Tajlandia - Travelon.pl

Chulachomklao Wojskowa Akademia Królewska

04.01.10 10:42:53

Tajlandzka akademia wojskowa kształci przyszłych generałów w akademii Chulachomklao. Od jej założenia w 1887 r. wychowano tu większość przyszłych prywódców wojskowych oraz prawie wszystkich tajlandzkich premierów.

Wojskowa Akademia Królewska Chulachomklao została założona 5-go sierpnia  1887 r. przez króla  Chulachomkla, zwanego Rama V. Pierwotna nazwa szkoły nie miała przydomka pochodzącego od imienia króla. Zyskała go 1-go stycznia 1948 r., kiedy doszło do połączenia akademii z politechniką.

W ciągu pierwszych 77 lat akademia znajdowała się w jednym z pałaców w Bangkoku. W 1909 r. została przeniesiona na Rajadamnoen Nok Avenue w Bangkoku. Ostatnie przenosiny odbyły się 10 lipca 1986 r. Akademia otrzymała do dyspozycji nowy kompleks budynków w Khao Cha-ngoke, 140 km. na północny-wschód od Bangkoku.

Studia

Do trzyletniego kursu przygotowawczego w akademii przyjmowanie są wyłącznie mężczyźni. Po ukończeniu kursu rozpoczynają się pięcioletnie studia, zakończone tytułem licencjata i mianowaniem tytułem porucznika Tajlandzkiej Armii Królewskiej. Kadeci podczas studiów mieszkają bezpośrednio w szkole a ich program jest wypełniony przez cały dzień. Wstają o 5:30, mają czas na higienę osobistą i godzinę samodzielnej nauki. Od 8:00 do 15:00 odbywają się wspólne zajęcia. Po nich studenci udają się na zajęcia sportowe, które trwają od 15:30 do 17:00. Nastęonie udają się na kolację. Między godziną 19:00 a 21:00 przebiega kontynuacja wspólnych zajęć. Co roku przyznawanych jest od 8 do 10 stypendiów na zagranicznych akademiach wojskowych.

Absolwenci

Akademia uzyskała status bardzo prestiżowej organizacji a jej absolwenci piastują ważne funkcje państwowe. W większości pracują jako polityczni lub wojskowi przywódcy. Akademia oferuje również inne dziedziny edukacji niż politologia, a mianowicie studenci mogą kształcić się w zakresie ekonomii, politologii, handlu czy stosunków międzynarodowych.